Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày là cách chơi đề miền bắc được ưu chuộng bởi nó mang đến cho người chơi hiệu quả, an toàn, ưu điểm của phương pháp chơi này là đảm bảo tỉ lệ trúng thưởng lên tới 95%. Còn nhược điểm này là yêu cầu người chơi phải có số vốn bởi bởi phải đánh nhiều số. Nếu như anh chị không tìm được 60 số đẹp thì việc trượt một ngày cũng phải mất mười ngày mới lấy lại được vốn.

Hiểu được băn khoan này của người chơi nên hôm nay caothusoicau sẽ chia sẻ cho anh chị dàn đề 60 số khung 2 ngày có độ chính xác cao. Mời mọi người cùng theo dõi.

Nhận dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày miễn phí

Không phải ngẫu nhiên mà dàn đề này lại được xuất hiện ở đây. Bởi những con số này đều được các chuyên gia nghiên cứu khá là chặt chẽ, bảo đảm trúng thưởng. Sau đây là bảng kết quả dàn đề 60 số chơi khung 2 ngày.

Thống Kê Soi Cầu Dàn Đề 60 Số Nuôi 2 Ngày
⋆ Ngày 10/5 → 11/5/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Chờ Kết Quả
⋆ Ngày 09/5 → 10/5/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 25 Ngày 1
⋆ Ngày 08/5 → 09/5/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 95 Ngày 1
⋆ Ngày 06/5 → 07/5/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 17 Ngày 2
⋆ Ngày 04/5 → 05/5/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 83 Ngày 2
⋆ Ngày 03/5 → 04/5/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 57 Ngày 1
⋆ Ngày 02/5 → 03/5/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 67 Ngày 1
⋆ Ngày 30/4 → 01/5/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 31 Ngày 2
⋆ Ngày 28/4 → 29/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 77 Ngày 2
⋆ Ngày 27/4 → 28/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 42 Ngày 1
⋆ Ngày 25/4 → 26/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 23/4 → 24/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 25 Ngày 2
⋆ Ngày 21/4 → 22/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 25 Ngày 2
⋆ Ngày 20/4 → 21/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 79 Ngày 1
⋆ Ngày 18/4 → 19/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 92 Ngày 2
⋆ Ngày 17/4 → 18/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 89 Ngày 1
⋆ Ngày 15/4 → 16/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 50 Ngày 2
⋆ Ngày 13/4 → 14/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 96 Ngày 2
⋆ Ngày 12/4 → 13/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 73 Ngày 1
⋆ Ngày 11/4 → 12/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 56 Ngày 1
⋆ Ngày 10/4 → 11/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 38 Ngày 1
⋆ Ngày 08/4 → 09/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 07/4 → 08/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 74 Ngày 1
⋆ Ngày 06/4 → 07/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 12 Ngày 1
⋆ Ngày 05/4 → 06/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 66 Ngày 1
⋆ Ngày 04/4 → 05/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 89 Ngày 1
⋆ Ngày 01/4 → 02/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 64 Ngày 2
⋆ Ngày 31/3 → 01/4/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 09 Ngày 1
⋆ Ngày 30/3 → 31/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 35 Ngày 1
⋆ Ngày 29/3 → 30/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 69 Ngày 1
⋆ Ngày 27/3 → 28/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 25/3 → 26/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 19 Ngày 2
⋆ Ngày 24/3 → 25/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 74 Ngày 1
⋆ Ngày 23/3 → 24/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 82 Ngày 1
⋆ Ngày 22/3 → 23/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 71 Ngày 1
⋆ Ngày 21/3 → 22/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 66 Ngày 1
⋆ Ngày 19/3 → 20/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 44 Ngày 2
⋆ Ngày 18/3 → 19/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 23 Ngày 1
⋆ Ngày 17/3 → 18/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 99 Ngày 1
⋆ Ngày 15/3 → 16/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 13/3 → 14/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 69 Ngày 2
⋆ Ngày 12/3 → 13/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 12 Ngày 1
⋆ Ngày 11/3 → 12/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 33 Ngày 1
⋆ Ngày 09/3 → 10/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 52 Ngày 2
⋆ Ngày 08/3 → 09/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 07 Ngày 1
⋆ Ngày 06/3 → 07/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 04/3 → 05/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 22 Ngày 2
⋆ Ngày 02/3 → 03/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 01/3 → 02/3/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 61 Ngày 1
⋆ Ngày 28/2 → 29/2/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 26/2 → 27/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 09 Ngày 2
⋆ Ngày 24/2 → 25/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 45 Ngày 2
⋆ Ngày 23/2 → 24/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 53 Ngày 1
⋆ Ngày 21/2 → 22/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 88 Ngày 2
⋆ Ngày 18/2 → 20/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 17/2 → 18/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 94 Ngày 1
⋆ Ngày 15/2 → 16/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 64 Ngày 2
⋆ Ngày 14/2 → 15/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 70 Ngày 1
⋆ Ngày 19/1 → 20/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 09 Ngày 1
⋆ Ngày 17/1 → 18/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 13/1 → 14/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 11/1 → 12/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 13 Ngày 2
⋆ Ngày 10/1 → 11/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 32 Ngày 1
⋆ Ngày 9/1 → 10/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 77 Ngày 1
⋆ Ngày 8/1 → 9/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 89 Ngày 1
⋆ Ngày 6/1 → 7/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 18 Ngày 2
⋆ Ngày 5/1 → 6/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 67 Ngày 1
⋆ Ngày 4/1 → 5/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 40 Ngày 1
⋆ Ngày 2/1 → 3/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 95 Ngày 2
⋆ Ngày 1/1 → 2/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 32 Ngày 1
⋆ Ngày 31/12 → 1/1/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 58 Ngày 1
⋆ Ngày 29/12 → 30/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 27/12 → 28/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 26/12 → 27/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 36 Ngày 1
⋆ Ngày 25/12 → 26/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 25 Ngày 1
⋆ Ngày 23/12 → 24/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 43 Ngày 2
⋆ Ngày 22/12 → 23/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 11 Ngày 1
⋆ Ngày 20/12 → 21/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 85 Ngày 2
⋆ Ngày 19/12 → 20/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 77 Ngày 1
⋆ Ngày 17/12 → 18/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 32 Ngày 2
⋆ Ngày 15/12 → 16/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 25 Ngày 1
⋆ Ngày 14/12 → 15/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 45 Ngày 1
⋆ Ngày 13/12 → 14/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 06 Ngày 1
⋆ Ngày 12/12 → 13/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 70 Ngày 1
⋆ Ngày 10/12 → 11/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 60 Ngày 1
⋆ Ngày 09/12 → 10/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 57 Ngày 1
⋆ Ngày 07/12 → 08/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 06/12 → 07/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 78 Ngày 1
⋆ Ngày 05/12 → 06/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 21 Ngày 1
⋆ Ngày 03/12 → 04/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 94 Ngày 2
⋆ Ngày 02/12 → 03/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 85 Ngày 1
⋆ Ngày 01/12 → 02/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 01 Ngày 1
⋆ Ngày 30/11 → 01/12/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 26 Ngày 1
⋆ Ngày 29/11 → 30/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 41 Ngày 1
⋆ Ngày 27/11 → 28/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 25/11 → 26/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 73 Ngày 2
⋆ Ngày 24/11 → 25/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 52 Ngày 1
⋆ Ngày 22/11 → 23/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 99 Ngày 2
⋆ Ngày 20/11 → 21/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 48 Ngày 2
⋆ Ngày 19/11 → 20/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 29 Ngày 1
⋆ Ngày 17/11 → 18/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 71 Ngày 2
⋆ Ngày 16/11 → 17/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 69 Ngày 1
⋆ Ngày 15/11 → 16/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 59 Ngày 1
⋆ Ngày 14/11 → 15/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 00 Ngày 1
⋆ Ngày 12/11 → 13/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 11/11 → 12/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 91 Ngày 1
⋆ Ngày 10/11 → 11/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 70 Ngày 1
⋆ Ngày 09/11 → 10/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 62 Ngày 1
⋆ Ngày 05/11 → 08/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 03/11 → 04/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 58 Ngày 2
⋆ Ngày 01/11 → 02/11/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 27 Ngày 2
⋆ Ngày 30/10 → 31/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 28/10 → 29/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 57 Ngày 1
⋆ Ngày 26/10 → 27/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 36 Ngày 2
⋆ Ngày 24/10 → 25/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 23/10 → 24/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 44 Ngày 1
⋆ Ngày 21/10 → 22/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 18 Ngày 2
⋆ Ngày 19/10 → 20/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 88 Ngày 2
⋆ Ngày 18/10 → 19/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 00 Ngày 1
⋆ Ngày 16/10 → 17/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 76 Ngày 2
⋆ Ngày 15/10 → 16/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 13 Ngày 1
⋆ Ngày 13/10 → 14/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 54 Ngày 2
⋆ Ngày 12/10 → 13/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 75 Ngày 1
⋆ Ngày 11/10 → 12/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 40 Ngày 1
⋆ Ngày 09/10 → 10/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 21 Ngày 2
⋆ Ngày 08/10 → 09/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 88 Ngày 1
⋆ Ngày 07/10 → 08/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 47 Ngày 1
⋆ Ngày 06/10 → 07/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 21 Ngày 1
⋆ Ngày 04/10 → 05/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 03/10 → 04/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 56 Ngày 1
⋆ Ngày 01/10 → 02/10/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 73 Ngày 2
⋆ Ngày 29/09 → 30/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 28/09 → 29/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 98 Ngày 1
⋆ Ngày 27/09 → 28/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 47 Ngày 1
⋆ Ngày 25/09 → 26/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 24/09 → 25/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 78 Ngày 1
⋆ Ngày 23/09 → 24/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 22 Ngày 1
⋆ Ngày 22/09 → 23/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 14 Ngày 1
⋆ Ngày 20/09 → 21/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 19/09 → 20/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 25 Ngày 1
⋆ Ngày 17/09 → 18/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 04 Ngày 2
⋆ Ngày 15/09 → 16/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 13/09 → 14/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 22 Ngày 2
⋆ Ngày 11/09 → 12/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 32 Ngày 2
⋆ Ngày 10/09 → 11/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 02 Ngày 1
⋆ Ngày 08/09 → 09/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 52 Ngày 2
⋆ Ngày 07/09 → 08/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 56 Ngày 1
⋆ Ngày 06/09 → 07/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 69 Ngày 1
⋆ Ngày 05/09 → 06/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 67 Ngày 1
⋆ Ngày 03/09 → 04/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 11 Ngày 2
⋆ Ngày 02/09 → 03/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 80 Ngày 1
⋆ Ngày 01/09 → 02/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 79 Ngày 1
⋆ Ngày 31/08 → 01/09/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 40 Ngày 1
⋆ Ngày 29/08 → 30/08/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 27/08 → 28/08/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 85 Ngày 2
⋆ Ngày 26/08 → 27/08/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 58 Ngày 1
⋆ Ngày 25/08 → 26/08/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 43 Ngày 1
⋆ Ngày 23/08 → 24/08/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt

Khi chơi dàn đề này, chắc chắn bạn đã trúng thưởng với tỉ lệ 60%. Một số nhà cái cho phép đánh với tỉ lệ 1 ăn 99 nên khi chơi dàn đề này đảm bảo người chơi sẽ có lãi.

Khi chơi dàn đề bên trên, bạn tuyệt đối không được bỏ khung giữa chừng, nếu ngày thứ nhất đã trúng khi ngay lập tức hãy truy cập vào chuyên mục này để lấy khung mới, không được đánh tiếp khung cũ.

Từ Khóa:
soi cầu cùng chuyên mục soi cầu
                         
Close